Publicado por

PEC 3 – Definició de la organització i l’etiquetat

App Mutek

Introducció

Per a realitzar l’arbre de continguts partint dels requisits trobats en l’anterior pràctica, s’ha elaborat un inventari de continguts, a continuació s’ha dissenyat un Card sorting obert per dur a terme de manera online a joves d’edat compresa entre 20 i 30 anys. El fet que el Card sorting s’hagi optat per a que sigui del tipus obert ha permès tenir una visió més àmplia de la percepció que tenen els usuaris a l’hora de categoritzar de forma natural els continguts, però també ha dificultat la tasca, ja que en alguns casos els resultats han estat una mica ambiguos.

Card sorting

En primer lloc, un cop finalitzat el card sorting, s’han analitzat les categories i observat com els usuaris han categoritzat les diferents targetes. A continuació podeu veure la taula obtinguda després d’estandaritzar les categories obtingudes:

Les cartes s’han agrupat en les següents categories:

  • Accés a l’aplicació.
  • Blog i events — on dins podem trobar dues subcategories de Events i Blog.
  • Perfil.
  • Altres/Secció d’artista.
  • Configuracions — on dins podem trobar dues subcategories de Configuració i Tests tècnics.

Arbre de continguts

Degut a l’ambiguitat d’alguns resultats, ha estat necessari crear unes relacions directes entre diferents categories com per exemple les configuracions i l’accés a l’aplicació. S’ha establert que en registrar-se per primer cop es permeti accedir directament a definir les diferents configuracions, però si més endevant es vol modificar, l’aplicació ha de poder permetre-ho i per aquest mateix motiu, també ha de poder accedir-se des de dins l’aplicació, com per exemple des del perfil. Un altre cas on s’ha hagut de prendre una decisió ha estat en les entrades comprades, alguns han suggerit que hauria de ser a events però altres també que hauria d’estar al perfil, però pels requisits establerts inicialment i la lògica contextual s’ha categoritzat com a part del perfil.

Cal comentar també que la categoria de blog i events, per la naturalesa de l’aplicació, és el contingut principal i per tant es pot accedir des de tot arreu així com que no depen directament de cap altre categoria. Per aquest motiu no té cap fletxa de relació. Afegir que la categoria de Secció d’artista queda sobrejada amb un altre color degut a que només els artistes tenen accés a aquests continguts directament.

A continuació podeu veure l’arbre de continguts amb les relacions directes.

Debate1en PEC 3 – Definició de la organització i l’etiquetat

Deja un comentario