Publicado por

PEC 5 – Prototipatge i proposta de valor

PROPOSTA D’APLICACIÓ MUTEK

Prototip

Tan bon punt el procés iteratiu de sketching ha quedat prou acurat, s’ha procedit a seguir en el procés de prototipatge de baix nivell, sense aportar cap disseny gràfic definitiu. Cal aclarir que, en aquest nivell de prototipatge no és necessari incloure cap imatge ni colors ni res però, per tal de facilitar l’enteniment, s’han fet servir les imatges auxiliars de Mutek per omplir allà on fes falta una imatge i s’han posat alguns colors per poder identificar més fàcilment què es pot pitjar i què no.

Donat que es plantegen 2 tipus d’usuaris, s’han dissenyat 2 fluxos de prototipatge per tal de permetre abordar els dos tipus d’interacció. Aquests prototips s’han dissenyat fent servir Figma. Per accedir a aquests enllaços de prototipatge, prémer les imatges per cadascun dels prototips.

 

Proposta de valor

A continuació es mostra la proposta de valors que aporta l’applicació acord a les necessitats identificades en la documentació proporcionada en el briefing i les fitxes persona de l’Anne i de’n David.

Debate0en PEC 5 – Prototipatge i proposta de valor

Deja un comentario